Pienpetohaaskan pito

Perusasiat kuntoon

  • Hanki haaskanpitoon maanomistajan lupa. Metsästysvuokrasopimus ei anna oikeutta haaskanpitoon
  • Ilmoita haaskanpidosta viranomaisille säädösten mukaisesti
  • Metsästä haaskalla käyviä pienpetoja. Näin alueelle ei synny pienpetoreservaattia
  • Huolehdi haaskan siisteydestä.

Haaskan sijoittaminen

  • Sijoita haaska kuivalle maalle siten, että haaskasta ei kulkeudu mitään sulamisvesien mukana ympäristöön
  • Sijoita haaska riittävän kauas asutuksesta, etteivät suurpedot hakeudu haaskojen vuoksi lähelle asutusta ja ettei haaskasta aiheudu hajuhaittaa asukkaille
  • Ennaltaehkäise suurpetojen aiheuttamia kotieläinvahinkoja huomioimalla erityisesti karja- ja lammastilojen sijainti haaskaa perustettaessa
  • Älä sijoita haaskaa lähelle retkeilyreittejä. Näin ennalta- ehkäiset ihmisen ja suurpedon kohtaamisriskiä
  • Älä sijoita haaskaa vilkasliikenteisten teiden lähelle eläinkolarivaaran vuoksi

 

Lisää tarkempia ohjeita:
https://riista.fi/metsastys/ohjeita-metsastajalle/metsastystavat/pienpetohaaska/

Lähde: Riista.fi