Metsästysajat

METSÄSTYS- JA RAUHOITUSAJAT 1.8.2017–31.7.2018

Valtion määräämät ajan seuraavin lisäyksin:

Sepelkyyhky
– 10.8.2017 – 31.10.2017

Peltopyy
– Rauhoitettu kokonaan.
– Kanakoirakokeissa pudotus sallittu.

Kettu
– 1.9.2017 – 28.2.2018

Kauris
– 1.9.2017 – 31.1.2018
– Metsäkauris valtapukin ampumista tulee välttää.
– Metsäkaurispukin kevätmetsästys on kielletty.

Kanadanhanhi
– Metsästys allasalueella on kielletty 20.8.- 9.9.2017

Metsäkanalinnut
– Koppelo kokonaan rauhoitettu
– Metsäkanalintujen metsästys pelloilta on kielletty!
– Tarkista metsäkanalintujen valtionaika riista.fi sivuilta ennen jahtia.

Varis ja harakka
Poikkeuslupa
Metsästysalueet
– Ilmoitus poikkeusluvalla rauhoitusaikana saadusta saaliista tulee tehdä Suomen Riistakeskukseen.

Muut metsästysajat valtion määräyksien mukaan.