Metsästysajat

METSÄSTYS- JA RAUHOITUSAJAT 1.8.2018–31.7.2019

Valtion määräämät ajat seuraavin lisäyksin:

Sepelkyyhky
– 10.8.2018 – 31.10.2018

Peltopyy
– Rauhoitettu kokonaan.
– Kanakoirakokeissa pudotus sallittu.

Kettu
– 1.8.2018 – 14.4.2019 (Huom! Koiralla vasta 1.9 alkaen)

Kauris
– 1.9.2018 – 15.2.2019
– Metsäkauris valtapukin ampumista tulee välttää.
– Metsäkaurispukin kevätmetsästys on kielletty.

Metsäkanalinnut
– Koppelo kokonaan rauhoitettu
– Metsäkanalintujen metsästys pelloilta on kielletty!
– Tarkista metsäkanalintujen valtionaika riista.fi sivuilta ennen jahtia.

Varis ja harakka
Poikkeuslupa
Metsästysalueet
– Ilmoitus poikkeusluvalla rauhoitusaikana saadusta saaliista tulee tehdä Suomen Riistakeskukseen.

Muut metsästysajat valtion määräyksien mukaan.