Metsästysajat

METSÄSTYS- JA RAUHOITUSAJAT 1.8.2019–31.7.2020

Valtion määräämät ajat seuraavin lisäyksin:

Sepelkyyhky
– 10.8.2019 – 31.10.2019

Peltopyy
– Rauhoitettu kokonaan.
– Kanakoirakokeissa pudotus sallittu.

Kettu
– 1.9.2019–29.02.2020

Metsäkauris
– 1.9.2019 — 15.2.2020
– 28.9.2019 — 31.1.2020 ajavaa koiraa käyttäen
– Metsäkaurispukin kevätmetsästys on kielletty.

Metsäkanalinnut
– Koppelo kokonaan rauhoitettu
– Metsäkanalintujen metsästys pelloilta on kielletty!
– Tarkista metsäkanalintujen valtionaika riista.fi sivuilta ennen jahtia.

Muut metsästysajat valtion määräyksien mukaan.