Rauhoitukset, rajoitukset ja saaliskiintiöt

Rauhoitukset ja rajoitukset

Peltopyy
– Rauhoitettu kokonaan.
– Kanakoirakokeissa pudotus sallittu.

Metsäkanalinnut
– Pelloilta metsästäminen kielletty.

Koppelo
– Rauhoitettu koko kauden.

Kauris
– Kaurispukin kevätmetsästystä ei sallita.

Saaliskiintiöt

Teeri
– 2 riistayksikköä /kausi (1/pvä/seurue)

Metso
– 1 urosmetso /kausi

Metsäjänis
– 5 riistayksikköä/kausi (1/pvä/seurue)

Fasaani
– 5 riistayksikköä /fasaanikortti

Kauris
– Koko seuran alueella 20 kpl.
– Metsästäjäkohtainen kiintiö 2 kpl/kausi.
– Kaadosta ilmoitusvelvollisuus hallituksen jäsenelle sekä Suomen Riistakeskukseen.