Muutoksia kanadanhanhen rauhoitukseen

Yleisen kokouksen päätös kanadanhanhen rauhoituksesta allasalueella oli ehdollinen riippuen Jurvan metsästysseuran päätöksestä.

Kanadanhanhen metsästys on sallittua allasalueella valtion määrääminä metsästysaikoina (kts. riista.fi).