Rauhoitukset, rajoitukset ja saaliskiintiöt

Rauhoitukset ja rajoitukset

Peltopyy
– Rauhoitettu kokonaan.
– Kanakoirakokeissa pudotus sallittu.

Metsäkanalinnut
– Pelloilta metsästäminen kielletty.

Koppelo
– Rauhoitettu koko kauden.

Saaliskiintiöt

Teeri
– 4 riistayksikköä /kausi (1/pvä/seurue)

Metso
– 1 urosmetso /metsästyskausi

Metsäjänis
– 5 riistayksikköä/metsästyskausi (1/pvä)

Fasaani
– 5 riistayksikköä /fasaanikortti
– Yksi kortti / jäsen / kausi. (Koskee vain seuran jäseniä)

Kauris
– Metsästäjäkohtainen kiintiö 5 kpl/kausi.
– Kaadosta ilmoitusvelvollisuus hallituksen jäsenelle sekä Suomen Riistakeskukseen.

HUOM! Hallituksella mahdollisuus muuttaa em. kiintiöitä, niin kokonais- kuin metsästäjäkohtaista kiintiötä ja metsästysaikaa kauden aikana.