Metsästysajat

METSÄSTYS- JA RAUHOITUSAJAT 1.8.2023–31.7.2024

Valtion määräämät ajat seuraavin lisäyksin:

Kettu
– 01.09.2022 – 14.04.2023

Peltopyy
– Rauhoitettu kokonaan.
– Kanakoirakokeissa pudotus sallittu.

Metsäkanalinnut
– Koppelo kokonaan rauhoitettu
– Metsäkanalintujen metsästys pelloilta on kielletty!
– Tarkista metsäkanalintujen valtionaika riista.fi sivuilta ennen jahtia.

Varis ja naakka
Poikkeusluvalla vuosina 2020-2024:

  • naakan osalta vuosittain 10.3. – 8.5. ja 1.7. – 31.7.
  • variksen osalta vuosittain 10.3. – 8.5. ja 16.7. – 31.7.

– Metsästysalueet:

Muut metsästysajat valtion määräyksien mukaan.