Susi-ilta, 28.3.2018

Laihian Ylipään Ns:lla keskiviikkona 28.03. klo 18.00

Tule kuulemaan asiantuntijoiden näkemys nykytilanteesta ja tulevaisuudesta sekä keskustelemaan aiheesta.

Asiantuntijoina tilaisuudessa ovat Suomen Riistakeskus, Pohjanmaan poliisi sekä Suomen Metsästäjäliitto Pohjanmaan piiri. Myös Luonnonvarakeskuksen (Luke) edustus on kutsuttu paikalle.

Järjestäjänä Laihian Eränkävijät Ry yhteistyössä Torstilan Metsästys- ja Ampumaseura Ry ja Jukajan Metsästysseura Paukku Ry.

Pienpetohaaskan pito

Perusasiat kuntoon

  • Hanki haaskanpitoon maanomistajan lupa. Metsästysvuokrasopimus ei anna oikeutta haaskanpitoon
  • Ilmoita haaskanpidosta viranomaisille säädösten mukaisesti
  • Metsästä haaskalla käyviä pienpetoja. Näin alueelle ei synny pienpetoreservaattia
  • Huolehdi haaskan siisteydestä.

Haaskan sijoittaminen

  • Sijoita haaska kuivalle maalle siten, että haaskasta ei kulkeudu mitään sulamisvesien mukana ympäristöön
  • Sijoita haaska riittävän kauas asutuksesta, etteivät suurpedot hakeudu haaskojen vuoksi lähelle asutusta ja ettei haaskasta aiheudu hajuhaittaa asukkaille
  • Ennaltaehkäise suurpetojen aiheuttamia kotieläinvahinkoja huomioimalla erityisesti karja- ja lammastilojen sijainti haaskaa perustettaessa
  • Älä sijoita haaskaa lähelle retkeilyreittejä. Näin ennalta- ehkäiset ihmisen ja suurpedon kohtaamisriskiä
  • Älä sijoita haaskaa vilkasliikenteisten teiden lähelle eläinkolarivaaran vuoksi

 

Lisää tarkempia ohjeita:
https://riista.fi/metsastys/ohjeita-metsastajalle/metsastystavat/pienpetohaaska/

Lähde: Riista.fi 

Muistutus pienpetokilpailusta

Metsästykauden 2017-2018 aikana on Laihian Eränkävijät ry järjestänyt pienpetokilpailun. Kilpailuaikaa on jäljellä 31.3.2018 saakka.

Pienpetokortti, missä pisteytykset, on ladattavissa ja tulostettavissa tästä. Pienpetokortti on henkilökohtainen.

Näädän kannustusraha maksetaan 1.4.2018 jälkeen em. korttia
vastaan. Kortin palautus hallituksen jäsenelle 10.4.2018 mennessä.